Turistička signalizacija

Prateći ubrzani razvoj kretanja turizma i općenito turističkih djelatnosti, posvetili smo posebnu pažnju u izradi turističke signalizacije koju izrađujemo u skladu sa pravilnikom o turističkoj signalizaciji na cestama (NN 087/2002). 

Turistički putokazi također spadaju u turističku signalizaciju, i sastavni su dio ponude tvrtke Gelax Buje.

GELAX - Prometna, reklamna i turistička signalizacija

2020@Copyright GELAX. All right reserved. Created by ProBiz