Privremena regulacija prometa« je prometna signalizacija i oprema koja služi za označavanje i osiguranje područja na kojima se izvode radovi ili na kojima je nastao izvanredni događaj ili bilo koji drugi događaj koji ugrožava sigurnost odvijanja prometa na cesti
Privremena regulacija prometa predstavlja skup svih zahvata i akcija kojima se uspostavlja i održava nov način regulacije odvijanja prometa uz neke posebne uvijete i na za to ograničenom prostoru. Neki od razloga izvođenja privremene regulacije prometa mogu biti: izvođenje radova na ili uz cestu, organiziranje sportskih ili kulturnih priredbi, prometna nesreća, elementarna nepogoda ili sl
Pravilnim planiranjem, organizacijom i provođenjem privremenih regulacija prometa može se povećati sigurnost odvijanja prometa, ne samo na području na kojem se odvijaju radovi, već i na prilazu tom području, kao i na izlasku iz njega. Na taj se način postiže ujedno i sigurnija radna sredina za sve zaposlenike na radilištu. Prilikom privremene regulacije u prometu nisu samo sudionici prometa ugroženi i u opasnosti, nego je tu i radno osoblje koje se kreće i zadržava u široj zoni mjesta privremene regulacije prometa.

Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa možete vidjeti i preuzeti ovdje: Pravilnici

Prikazuje se svih 9 rezultata

Mobilni LED semafor

Mobilni cestovni semafor koji se sklapa predstavlja inovativno rješenje u upravljanju prometom na gradilištima i cestama.

Nosači znakova

Nosači prometnih znakova predstavljaju temeljni element prometne signalizacije, igrajući ključnu ulogu u osiguravanju jasnosti i sigurnosti na cestama.